Notebook cool pad N25

 • Model: N25
 • Product dimension: 340x248x28mm
 • Fan demension: 80x80x15mm
 • Fan number: x5
 • Fan speed: 750 - 1200 RPM
 • Air flow: 44CFM
 • Air pressure: 0.45 -1.35 mmH
 • Fan noise: 11DBA
 • Current 0.4A(max)
 • Voltage: 5VDC
 • Power input: 2W
 • 0.6kg

 • MÃ SẢN PHẨM
  N25
 • KÍCH THƯỚC (D X R X C)
  340x248x28mm
 • TRỌNG LƯỢNG HEAT SINK
  0.6kg
 • KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C)
  80x80x15mm
 • TỐC ĐỘ QUẠT
  750 - 1200 RPM
 • QUẠT AIRFLOW
  44CFM
 • QUẠT AIR PRESSURE
  0.45 -1.35 mmH
 • ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT
  2W
 • ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
  5VDC