03

Th5 2019

CẦN TUYỂN 01 TRƯỞNG NHÓM MARKETING

0

Địa chỉ làm việc: 44a lữ gia, phường 15, quận 11, HCM  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Xây dựng hoạt động Marketing và PR -  Định...

23

Th4 2019

CẦN TUYỂN 02 KẾ TOÁN CÔNG NỢ, THUẾ, TỔNG HỢP

0

Địa chỉ làm việc: 44a lữ gia, phường 15, quận 11, HCM 1.Yêu cầu + Tuổi từ 22 đến 27 tuổi + Yêu cầu 1 năm kinh...

.
.
.
.