Notebook cool pad N22

 • Model: N22
 • Product dimension: 350x250x29mm
 • Fan demension: 70x70x15mm
 • Fan number: x6
 • Fan speed: 750 - 1200 RPM
 • Air flow: 38CFM
 • Air pressure: 0.45 -1.35 mmH
 • Fan noise: 21DBA
 • Current 0.2A(max)
 • Voltage: 5VDC
 • Power input: 3W
 • MÃ SẢN PHẨM
  N22
 • KÍCH THƯỚC HEAT SINK (D X R X C)
  350x250x29mm
 • KÍCH THƯỚC QUẠT (D X R X C)
  70x70x15mm
 • TỐC ĐỘ QUẠT
  750 - 1200 RPM
 • QUẠT AIRFLOW
  38CFM
 • QUẠT AIR PRESSURE
  0.45 -1.35 mmH
 • ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT
  3W
 • DÒNG ĐIỆN QUẠT AN TOÀN
  0.2A(max)
 • ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
  5VDC