Notebook cool pad N27

 • Model: N27
 • Product dimension: 350x320x35mm
 • Fan demension: 140x140x15mm
 • Fan number: x1
 • Fan speed: 750 - 1500 RPM
 • Air flow: 44CFM
 • Air pressure: 0.45 -1.35 mmH
 • Fan noise: 25DBA
 • Current 0.4A(max)
 • Voltage: 5VDC
 • Power input: 1.25W
 • 0.460g
 • MÃ SẢN PHẨM
  N27
 • KÍCH THƯỚC (D X R X C)
  350x320x35mm
 • KÍCH THƯỚC HEAT SINK (D X R X C)
  140x140x15mm
 • TỐC ĐỘ QUẠT
  750 - 1500 RPM
 • QUẠT AIRFLOW
  44CFM
 • QUẠT AIR PRESSURE
  0.45 -1.35 mmH
 • ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO QUẠT
  1.25W
 • DÒNG ĐIỆN QUẠT AN TOÀN
  0.4A(max)
 • ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ
  5VDC