Trân trọng thông báo Quý khách hàng và đối tác lịch nghỉ và khai trương Tết nguyên đán 2021

Trân trọng thông báo Quý khách hàng và đối tác lịch nghỉ và khai trương Tết nguyên đán 2021 của công ty như sau: