Tuyển dụng

  • TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN - CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

    TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN VIÊN - CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN

    27.12.2019
    Tuyển kế toán viên, chuyên viên kế toán - Thực hiện các công việc của một kế toán nội bộ: làm bảng lương, theo dõi công nợ, và các việc do kế toán trưởng giao. Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.