Hướng dẫn sử dụng Mainboar VSPTECH H61

USER'S MANUAL

Intel Express Chipset Based H61

Rev: 2.1

 Release date: 2021    

        

EN: Trademark:

* Specifications and Information contained in this documentation are furnished for information use only, and are subject to change at any time without notice, and should not be construed as a commitment by manufacturer.

 

VN: Trademark:

* Thông số kỹ thuật và Thông tin trong tài liệu này chỉ được cung cấp cho mục đích sử dụng tham khảo và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, và không nên được hiểu là cam kết của nhà sản xuất.

 

Link tải về tài liệu hướng dẫn mainboard H1: >>>click tải ngay<<<