Hướng dẫn sử dụng bios mainboard VSP - H610

Nhấn phím Del vào bios

Nhấn phím F11 vào menu booting

1. Chọn ngôn ngữ hiển thị:

- Boot vào bios nhấn phím Del

- Ở tab Main --> chọn System Language --> Chọn ngôn ngữ tiến anh Enlish

- Chỉnh ngày giờ hệ thống: System Date / 

- Chỉnh giờ hệ thống chọn: System Time

2. Lựa chọn giao thức  legacy or uefi để cài đặt Hệ điều hành

Tab advanced > csm configur > csm support > boot option filter > legacy or uefi only

 

Tab advanced > csm configur > csm support > boot option filter >

Lưu ý: nếu chọn giao thức  legacy thì phải dùng CPU hổ trợ đồ họa ví dụ dòng G, còn các dòng CPU khác thì phải dùng vga rời.

Tab advanced > csm configur > csm support > boot option filter > legacy or uefi only

3. Lựa chọn cài đặt cho NVMe

Tab advanced >NVMe Configuration >

Tab advanced >NVMe Configuration >

4. Chipset seting

5. Booting Option: lựa chọn ổ đĩa ưu tiên khởi động

Tab boot. > boot option #1 windows boot manager ( tên ssd. Hdd ...) 

 

6. lưu và thoát Bios